COME FROM CHINA
新华侨网

加拿大绰号“老虎”华裔毒枭在美国获刑,旗下犯罪网络遍布七国

 14.5 

BC RCMP  Vincent Yen Tek Chiu  10  20 MDMA 

 BC RCMP   FSOC Richard Bergevin

Shutterstock

 FSOC  Vincent Yen Tek Chiu 

2019 30西TigerTigerOfMexicoEl Chino Chiu 7西

西使

Vincent Yen Tek Chiu high heat

 410  Chiu  77 8  24 

CFCGary

赞(0)
新华侨网 » 加拿大绰号“老虎”华裔毒枭在美国获刑,旗下犯罪网络遍布七国